info@salesengines.nl  0523 225 300

Grip op uw Verkoopproces?

Veel verkoopafdelingen hebben een bepaalde werkwijze en aanpak ontwikkeld. Vanuit de ervaringen uit het verleden weet men grofweg wat de te verwachten resultaten zijn. An sich is daar niets mis mee. Het moment dat groei gerealiseerd moet worden door het lanceren van nieuwe producten/diensten of aanboren van nieuwe markten kan zorgen voor de behoefte aan inzicht om meetbaar te sturen op resultaat.

Een ijzersterk salesproces, met duidelijke stappen en taakverdeling brengt rust, inzicht en levert de verwachte resultaten op. Het belangrijkste daarin is grip op de output. Als het proces niet helder is gedefinieerd en gelieerd aan meetbare doelstellingen wordt het lastig om te bepalen of het behaalde resultaat voldoet.

Wilt u weten hoeveel inspanning geleverd moet worden om het gewenste resultaat te halen? Met andere woorden: ‘Welke inspanning tegen welke kosten moet gerealiseerd worden om x-aantal nieuwe klanten of omzet te realiseren?’

Het salesproces is een organisch proces en bestaat uit tien fasen. Van het definiëren van product markt combinaties tot het schrijven van de order en nazorg. Wij helpen ondernemers en salesmanagers om te komen tot een sterk salesproces zodat het een logisch en werkbaar geheel vormt in combinatie met de verdeling van taken & verantwoordelijkheden. Van daaruit kunnen meetbaar acties uitgezet worden en salesprofessionals hun werk succesvol verrichten.

Meer informatie of wilt u een vrijblijvend gesprek?

 

Wij gaan graag met u in gesprek.